Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 06.00-01 Emne: Generelt

Overliggende tungeknopper

Overliggende tungeknopper rummer både risici og muligheder for formregulering i juletræer. Her skal omtales to forsøg, som belyser, under hvilke betingelser overliggende tungeknopper optræder, og hvad de skyldes. Hyppigheden af overliggende tungeknopper steg generelt med gødningsdosering, og ved standarddoseringen også med et senere gødskningstidspunkt. Fjernelse af topknoppen resulterede i flere overliggende tungeknopper, mens tilførsel af auxin reducerede forekomsten.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-01
Forfattere: Hanne N. Rasmussen, Brian Eriksen, Bjarke Veierskov og Claus Jerram Christensen