Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 06.03-05 Emne: Reparationsklip og topskudsregulering

Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran

Det er rundt omkring hos juletræsdyrkere blevet konstateret, at såring af træerne i forbindelse med mekaniseret stabklipning har betydning for topskudslængden. Det var derfor nærliggende at verificere disse erfaringer i forsøg med kontrollerede behandlinger med såring af stammebasis. Samtidig har der været et ønske om samlet at afprøve nogle af de erfaringer og resultater, som er samlet ved tidligere forsøg. Derfor blev der i forsommeren 1999 anlagt to feltforsøg, et i Jylland (Nr. Vilstrup) og et på Sydsjælland (Rønnede) med 14 forskellige behandlinger samt en ubehandlet. I alt indgik 500 træer i de to forsøg. Efterfølgende præsenteres resultaterne efter vækstsæsonen 1999, hvor det ses, at nåleafpilning giver den mest sikre reduktion af topskudslængden i den første vækstsæson efter behandlingen. Forsøgene vil blive målt igen efter vækstsæsonen 2000 for at se effekten af behandlingerne det følgende år.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.03-05
Forfattere: Charlotte Bang Pedersen og Frans Theilby