Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 06.03-09 Emne: Reparationsklip og topskudsregulering

Formning af nordmannsgran III

Nyt topskud udfra rejst grenkransgren

Dette Videnblad beskriver, hvordan et nyt topskud kan etableres ud fra en rejst gren i øverste grenkrans. I de tilfælde, hvor et træ ikke har noget topskud, vil grenene i øverste grenkrans oftest vokse op og indbyrdes kæmpe om at overtage topskuddets plads. Grene eller en gren som rejser sig i vækst og overtager topskuddets plads, giver i næsten alle tilfælde et uegnet træ at arbejde videre med.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.03-09
Forfatter: Henrik Lüneborg-Nielsen