Dato: 23-04-2010 | Videnblad nr. 08.00-11 Emne: Generelt

Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget

Et nyt plantesøgningsprogram giver den besøgende muligheden for en specifik og fokuseret udforskning af planterne inden besøget i Arboretet. Plantesøgningsprogrammet findes på Arboretets hjemmeside www.arboretet.dk

Figur 1. Arboretet
Figur 1. Arboretet

Arboretet består af 25 ha park og er beplantet med alle former for ved-agtige buske og træer, der er indsamlet fra områder fordelt over hele verden. Her er ca. 2000 arter repræsenteret med i alt ca. 14.000 planter.

Alle planter er systematisk registreret med samtlige kendte data. Disse data er nu samlet i Arboretets store plantedatabase, som besøgende kan benytte hjemmefra – inden turen går til Arboretet, se figur 1.

Plantesøgningsprogrammet er velegnet som planlægningsværktøj for besøgende og vil kunne give brugeren detaljerede informationer og herved forhåbentlig gøre besøget endnu mere fornøjeligt. Man kan bruge databasen til mange formål.

Det være sig:

 • Haveejeren, der vil se plantens potentiale inden købet.
 • Den botanikinteresserede, der vil studere én bestemt familie eller plantegruppe.
 • Den botanikinteresserede, der vil se bestemte planter i blomstringstiden.
 • Gæsten, der vil lave en rute med eksempelvis blomstrende planter.
 • Den studerende, der vil se pensum i naturen.
 • Underviseren, der skal planlægge en felttur med de studerende.
 • Skovejeren eller pyntegrøntdyrkeren, der søger inspiration til forsøg med nye træarter.
 • Landskabsarkitekten eller anlægsgartneren, der vil se variationen inden for en slægt eller udgangsmaterialet for en art med mange sorter.

Plantesøgningsprogrammet giver den besøgende muligheden for en specifik og fokuseret udforskning af planterne fordelt ud over det store og lidt uoverskuelige areal.

Plantesøgningsprogrammet giver desuden mulighed for at printe et kort med markering af de ønskede planter, som kan anvendes som guide på turen i Arboretet.

Plantesøgningsprogrammets opbygning

Plantesøgningsprogrammet består af 3 hovedkomponenter: en kortdel, en søgeflade og bag disse Arboretets plantedatabase.

Kortdelen danner grundlaget for plantesøgningen sammen med databasen. Kortdelen er GIS-baseret og er vist i figur 2.

Figur 2. Databasen til plantesamlingen

Figur 2. Databasen til plantesamlingen

På kortet er samtlige planter angivet med et lille symbol, der indikerer, om planten er løvfældende eller stedsegrøn. Zoomes der tæt på kortet, vil planternes slægtsnavn fremkomme.

Figur 3. Den enkle plantesøgning

Figur 3. Den enkle plantesøgning

Sådan søger man

Når der søges i databasen, er der følgende indgangsmuligheder:

 • Dansk eller latinsk familienavn
 • Dansk eller latinsk slægtsnavn
 • Dansk eller latinsk artsnavn (ikke alle planter har et dansk artsnavn)
 • Latinsk underartsnavn
 • Blomstringstidspunkt

Der foreligger ikke blomstringstidspunkt for alle planter i Arboretet, men listen omfatter store dele af samlingen. Blomstringstidspunkterne bygger pt. på 2 års scoringer og vil i den endelige udgave bygge på gennemsnittet af 4 års blomstring (2004, 2005, 2006 og 2008).

Der findes 2 måder at søge i databasen på: Den enkle, hvor der kun kan søges på danske navne og den mere avancerede, hvor latinske navne ligeledes indgår. I den enkle er alle plantenavne at finde i »scrolldown-vinduet« (figur 3), og i den avancerede skal navnene skrives direkte (se vejledningen på hjemmesiden for yderligere information).

For at gøre søgningen nemmere, er der på hjemmesiden lagt en liste over samtlige plantenavne på dansk og latin.

Når en søgning er udført, vil planterne blive fremhævet på hovedkortet med gule prikker. Desuden vil den del af databasen, som søgningen omfattede, blive vist som i figur 4.

Gælder søgeresultatet en hel familie, kan man se de enkelte arters placering ved at klikke på nummeret i søjlen »Rec« (figur 4). Herved zoomer man ind på hovedkortet, hvor den valgte plante er markeret med en rød prik. Det er altid muligt at printe kortudsnit med de udvalgte planter, se figur 5.

Figur 4. Database udtræk

Figur 4. Database udtræk

Figur 5. Et udsnit af et område med de udvalgte planter

Figur 5. Et udsnit af et område med de udvalgte planter

Eksempel på et søgeresultat og kortvisning

På hjemmesiden ligger der en detaljeret vejledning til plantesøgningsprogrammet, som med fordel kan benyttes.

Fotografier af planterne

Igennem mange års arbejde i Arboretet har dendrologen Jerry W. Leverenz oparbejdet en stor og smuk fotodatabase, der dækker mange af Arboretets mest interessante planter. Så snart det bliver muligt, vil brugere af plantesøgningsprogrammet ligeledes få adgang til disse billeder.

Figur 6. Eksempel fra fotodatabasen: almindelig magnolie (Magnolia soulangeana)
Figur 6. Eksempel fra fotodatabasen: almindelig magnolie (Magnolia soulangeana)

Spørgsmål angående plantesøgning og Arboretet kan stilles til: arboretet@life.ku.dk.Videnblad nr.: 08.00-11
Forfatter: Morten Alban Knudsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt