Dato: 18-05-2010 | Videnblad nr. 08.00-13 Emne: Generelt

Plantedufte som del af et design

Dufte kan have stor betydning for, hvordan vi oplever et sted. Derfor er det vigtigt at inddrage dufte som en bevidst del af landskabsarkitektens »værktøjskasse«. Det er imidlertid en kompleks opgave at arbejde målrettet med plantedufte som en del af et design. Et godt vækstmiljø, tilgængelighed og læ er nogle af de faktorer, der skal tages hensyn til, hvis man vil opnå et optimalt udbytte af en plantes duft.

Når man først én gang har duftet til blomsterne af Lathyrus odoratus glemmer man ikke dens karakteristiske duft. Desværre har mange af de nyere sorter mistet deres duft på bekostning af form, farve og størrelse. For at sikre en kraftfuld duft kan man i plantevalget gå efter ældre sorter som f.eks. ’Painted Lady’ eller ’Matucana’. Illustration: Victoria Linn Lygum

Når man først én gang har duftet til blomsterne af Lathyrus odoratus glemmer man ikke dens karakteristiske duft. Desværre har mange af de nyere sorter mistet deres duft på bekostning af form, farve og størrelse. For at sikre en kraftfuld duft kan man i plantevalget gå efter ældre sorter som f.eks. ’Painted Lady’ eller ’Matucana’. Illustration: Victoria Linn Lygum

Planters duft består af let fordampende molekyler, der opbevares som æteriske olier i planten. Olierne kan indeholde lige fra 5 til 300 forskellige molekyler. Planternes æteriske olier kan være opløst i harpiksstoffer i ved og bark eller opbevaret i specielle celler i de yderste dele af planten, dvs. i blomsten, bladet eller roden. Frø og frugter kan også indeholde æteriske olier – f.eks. citrusfrugter, hvor olien sidder i skrællen. De æteriske oliers lette fordampelighed gør, at de kan blive opfanget af dyrets og menneskets lugtesans.

Frigivelsen af duft fra blomsten styres af plantens livscyklus og et indre biologisk ur, som er specifik for hver art. Lysintensitet, dag- og natcyklus og temperaturskift kan fremme eller hæmme duft-impulser alt afhængig af plantearten. Den overordnede funktion af blomstens duft er i sammenhæng med form, farve og tekstur at tiltrække bestøvende dyr og insekter med det mål at sikre opretholdelsen af arten.

En bestøver opfatter sandsynligvis blomsterdufte som beskeder, der spiller en afgørende rolle for dens overlevelse. Forskellige plantearters blomsterduft er specifikt tilpasset til at tiltrække en eller flere bestemte bestøvere og udover at variere i frigivelsestidspunkt kan duften også være af meget forskellig karakter.

Æteriske olier

Æteriske olier i blade, ved og bark har en anden funktion end blomsterdufte. Insekter og græssende dyr bliver frastødt af de skarpe dufte og smage, hvilke kan forhindre insektangreb og dyregnav. Derudover kan de duftende olier virke antiseptiske og beskytte planten mod sygdomme. I bladet frigives de duftende olier enten ved at gnubbe eller knuse det – en let berøring kan også være nok, alt efter hvordan olierne er opbevaret i bladet.

I nogle tilfælde frigives duften på overfladen og her er ingen berøring nødvendig. Fra ved og bark frigives de duftende harpiksstoffer ved pres og beskadigelse. Udover at harpiksstofferne beskytter mod ydre angreb, modvirker de også udtørring af åbne sår.

Om en planteduft overhovedet kan duftes, og om den opleves som behagelig eller frastødende, afhænger i sidste ende af den sansende og vedkommendes præferencer. Nogle mennesker elsker f.eks. duften af liljer, mens andre næsten ikke kan tåle at være i nærheden af dem. En dufts karakter er i høj grad forbundet med dens koncentration i luften, som igen afhænger af plantens størrelse, antal og afstand til den sansende.

I slemme tilfælde kan en plantes lugt minde om urin eller råddent kød, men mennesket oplever dog de fleste plantedufte som behagelige. Ved valg af plante er det vigtigt at være opmærksom på, at forædlede planter kan have mistet deres duft på bekostning af f.eks. farve eller størrelse. Nogle sorter er dog også specielt forædlet for deres duft, hvilket vil være et oplagt plantevalg i det omfang, det er muligt.

Frigivelsen af planteduft

Overordnet kan man sige, at nogle planter dufter af sig selv, afhængig af dag og nat-cyklus, lys- og temperaturforhold mens andre kræver fysisk kontakt for at dufte. Ved placeringen af planten er det vigtigt at være opmærksom på, om der er specielle forhold, der fremmer duftfrigivelsen.

En dufts karakter

Hvordan en planteduft opleves afhænger af arten men også af koncentrationen i luften, hvilket kan justeres gennem antal og afstand til den sansende. Ved kombinationen af flere forskellige plantedufte kan man sørge for, at duftene harmonerer i koncentration og karakter.

Faktorer, der har betydning for duftens tilgængelighed efter frigivelsen

Når duften er frigivet fra planten og ligger i luften er læ en afgørende faktor for oplevelsen.

Design med plantedufte

At arbejde målrettet med dufte fra levende planter, som en del af et design, er en kompleks opgave, da både artsspecifikke og ydre faktorer har indflydelse på, hvornår en bestemt plante frigiver sin duft.

Vil man opnå et optimalt udbytte af en plantes duft, er det først og fremmest vigtigt at sikre et godt vækstmiljø. Samtidig skal man ved placeringen af planten tage højde for de ydre faktorer, der kan fremme duftfrigivelsen (lysforhold, temperatur, fysisk kontakt). En solrig krog er f.eks. et oplagt sted for en plante, der har brug for varme til at frigive sin duft.

Duftenes tilgængelighed er altafgørende for, om man får glæde af dem. Derfor skal duftkilderne placeres strategisk i forhold til hvor og hvornår, man opholder sig i det pågældende område.

Designet skal også tage højde for, at dufte frigives på forskellige måder. Generelt kan man sige, at blomster skal placeres et sted, hvor deres dufte kan nå os, mens blade skal være i rækkevidde for fingre og fødder, da de jo ofte skal berøres for at frigive deres duft.

Når duften er frigivet fra planterne og ligger i luften, er læ en bestemmende faktor for oplevelsen. Læ og lette briser er fint, men en stærk vind kan hurtigt sprede duftene og bære dem væk. Man kan selvfølgelig helt undgå vind ved at fange duften indendørs f.eks. i et drivhus.

Flere eller få dufte

De enkelte plantedufte er så komplekse, at de i sig selv sjældent bliver kedelige. Generelt kan man sige, at kombinationen af flere plantedufte oftest opleves som harmonisk, bl.a. fordi mange plantedufte deler de samme komponenter. Skal man anvende forskellige planter, der dufter samtidig på samme sted, skal duftene både harmonere i koncentration og i karakter. Alt for mange stærke dufte i samme område kan resultere i sensorisk overbelastning hos den sansende.

Når man designer med dufte, skal man være opmærksom på, at det ikke bare er den enkelte plantes duft og samspillet med de andre plantedufte på stedet, der udgør et området duft. Som regel byder området også på mange andre lugtoplevelser, der hænger sammen med stedets naturlige og syntetiske materialer og helt overordnet også af årstiden, vejret, jord- og vandforhold, samt hvilke aktiviteter, der foregår i området. At holde eventuelle lugtgener fra f.eks. affald på det lavest mulige niveau vil i sidste ende bevirke, at man kan få den maksimale effekt ud af områdets dufte.

Læs mere:
Bird, R. (2001): Dufthaven. København: Gyldendal.
Haas, K. & McCartney, R. (1996): The Therapeutic Quality of Plants. Journal of Therapeutic Horticulture, n VIII, p62-67.
Lacey, S. (1995): Scent in your garden. London: Frances Lincoln.
Rawlings, R. (1998): Healing gardens. Aromatheraphy, Feng Shui, holistic gardening, herbalism, color theraphy, meditation. Minocoqua: Willow Creek Press.Videnblad nr.: 08.00-13
Forfatter: Victoria Linn Lygum

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt