Dato: 17-06-2009 | Videnblad nr. 08.06-03 Emne: Græsser

Mikrokløver på golfbanen 1

Spillernes opfattelse

Har mikrokløver en fremtid på golfbaner? Positive erfaringer med mikrokløver på fodboldbaner giver inspiration. Kan erfaringerne overføres til golfbaners fairway eller eventuelt også teested? Med udgangspunkt bl.a. i et forsøg på Viborg golfbane diskuteres fordele og ulemper.

Undersøgelsen på Viborg golfbane viser, at græs med 80 % mikrokløver ikke er så slidstærkt som rent græs. Men ved en andel af mikrokløver på ca. 30 % er erfaringerne, at slidstyrken er højere i mikrokløver-blandinger end for græs i renbestand. Foto: Søren Ugilt Larsen

Undersøgelsen på Viborg golfbane viser, at græs med 80 % mikrokløver ikke er så slidstærkt som rent græs. Men ved en andel af mikrokløver på ca. 30 % er erfaringerne, at slidstyrken er højere i mikrokløver-blandinger end for græs i renbestand. Foto: Søren Ugilt Larsen

Mikrokløveren er et produkt, der er forædlet til at indgå som et element i græsplæner, hvor den leverer gratis kvælstof til græsset. Positive erfaringer med brugen af mikrokløver i sportsplæner gør det nærliggende at tro, at kløveren kan indgå som et element i græsset på en fairway eller et teested på en golfbane. Derved kan der spares penge på køb af kvælstof og timer, der bruges på udbringning af gødning på de forholdsvis store græsarealer.

Græsarealerne med mikrokløver vil få et mere grønt udseende i tørkeperioder. Det kan være en fordel på golfbaner, hvor der mange steder er restriktioner på vandingsvand.

Den hurtige genvækst fra mikrokløveren gør desuden, at man kan forestille sig at »slaghuller« med bar jord lukkes hurtigere, og derved reduceres mængden af ukrudt, der kan etablere sig.

Kløver i roughen er ofte et irritationselement for golfspillerne, og de kan derfor umiddelbart have svært ved at se fordelene ved mikrokløver på fairways. Derfor blev en brugerundersøgelse iværksat på Viborg golfbane, hvor golfspillere blev bedt om at evaluere, hvordan det var at spille på en fairway med mikrokløver i forhold til en fairway kun med græs. Spørgsmål blev stillet i relation til spillekvalitet og plænernes udseende.

Fakta i forhold til brugerundersøgelsen

Fairwayen på hul 1 blev nyanlagt i 2004 med en blanding af rødsvingel og engrapgræs. Ved anlæg blev et 30 meter bredt bælte skråt over fairwayen isået mikrokløver, ca. 200 meter fra teestedet. Et år efter blev spillere bedt om at evaluere spillekvaliteten umiddelbart efter en match. På tidspunktet for matchen var mængden af mikrokløver i forsøgsarealet ca. 25 %, og kløveren var fint og jævnt integreret under græsset.

Brugerundersøgelsen

I højhandicap-gruppen er der en mere positiv opfattelse af arealet med mikrokløver end i lavhandicap-gruppen. Foto: Søren Ugilt Larsen

I højhandicap-gruppen er der en mere positiv opfattelse af arealet med mikrokløver end i lavhandicap-gruppen. Foto: Søren Ugilt Larsen

Overordnet viser undersøgelsen, at der i lavhandicapgruppen (0-15) er en tendens til en mere negativ opfattelse af arealet med mikrokløver end i højhandicap-gruppen (15-54). Lavhandicapspillerne synes, at udseendet er dårligere end rent græs. Desuden ser de mikrokløveren som et spilforstyrrende element, og mener den giver en dårligere kontakt mellem bold og jern og helt generelt en dårligere spillekvalitet. I denne gruppe er der også betydeligt flere, der synes at bolden »synker« længere ned i mikrokløveren – især blandt elitespillerne med handicap under 5. I højhandicapgruppen er der derimod flere, der synes at spillekvaliteten er bedre. Så hvem skal klubben tilfredsstille? – den gode spiller som vil have rent græs eller gruppen af spillere med højt handicap, der er positiv over for mikrokløveren? Ja, det må jo afhænge af handicapprofilen i klubben, samt hvorvidt klubben ønsker tiltag, der gør banen mere miljøvenlig.

Måling af slagets præcision

Det blev desuden undersøgt, om der direkte kan måles en forskel i spillekvaliteten. I september hvor undersøgelsen blev udført var andelen af mikrokløver i græsset 80 %. Det er betydelig højere end midsommer, hvor dækningsgraden var 25 %. Fire elitespillere (handicap 3-5) blev bedt om at slå et antal bolde fra områder med og uden mikrokløver. (Udslaget afhænger desværre mere af spilleren end af hvorvidt, der er kløver i græsset.)

Undersøgelsen viser dog, at græs med en mikrokløverandel på 80 % ikke er så slidstærkt som græs uden kløver.

Slagene på mikrokløver-felterne efterlod flere pletter med bar jord. Det er en ulempe, da huller med bar jord er potentielle etableringssteder for ukrudt. Mikrokløverens andel i forhold til græsset varierer over året og er kraftigst i august og september, hvor udslagstesten er foretaget. Ved en andel af mikrokløver på ca. 30 % er erfaringerne, at slidstyrken er højere i mikrokløver-blandinger end for græs i renbestand. Den ringe slidstyrke i september på Viborg golfbane kan forklares med den høje mikrokløver-mængde. Er kløveren for dominerende falder både spillekvaliteten og slidstyrken.



Videnblad nr.: 08.06-03
Forfattere: Anne Mette Dahl Jensen, Søren Ugilt Larsen, Frank Søndergaard Jensen og Henrik Agerskov Romme

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt