Dato: 25-08-2011 | Videnblad nr. 06.02-07 Emne: Diverse

Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus

Et ph.d.-studie ved Skov & Landskab analyserer rekreativ brug af offentlige parker i to af Malaysias største byer. Undersøgelsen viser, at Malaysias forskellige etniske grupper bruger parkerne på forskellige måder. Viden, der også kan bruges i dansk parkforvaltning.

Parker bruges intensivt i Malaysiske byer. Forskelle mellem Malaysias etniske grupper kan ses i gruppernes præferencer og brug af de grønne områder.

Parker bruges intensivt i Malaysiske byer. Forskelle mellem Malaysias etniske grupper kan ses i gruppernes præferencer og brug af de grønne områder.

Malaysia, et land i Sydøstasien med omkring 24 millioner indbyggere, er kendetegnet ved sin multi-etniske befolkning. Malajer omfatter lidt mere end halvdelen af befolkningen, efterfulgt af etniske kinesere (ca. 25%), indere (8%) og en bred vifte af indfødte grupper (ca. 12%). Alle disse grupper har deres egne kulturer, sprog og religion. Men forskellene mellem dem afspejles også i den måde, de bruger byens parker på.

Malaysisk ph.d.-studie i Danmark

Siden 1991 har Skov & Landskab haft et tæt samarbejde med partnerinstitutioner i Malaysia, for eksempel inden for parkforvaltning. I løbet af de seneste år har dette samarbejde resulteret i at flere malaysiske forskere udfører et ph.d.-studie ved Skov & Landskab.

I en undersøgelse, udført af Nor Akmar Abdul Aziz fra Universitet Putra Malaysia, undersøges brugen af byens parker i to større byer: hovedstaden Kuala Lumpur i Malaya, og den regionale hovedstad Kuching i delstaten Sarawak på Borneo. Den sidstnævnte by er interessant i forhold til dens befolkningssammensætning, som indfødte grupper udgør en væsentlig andel af. Undersøgelsen har anvendt flere forskellige metoder til at identificere brug af parker, samt folks fritids- og park præferencer, herunder repræsentative undersøgelser pr. post blandt mennesker, der bor tæt på parker og on-site interviews med parkens brugere.

Brugen af byens parker i to større byer: hovedstaden Kuala Lumpur og den regionale hovedstad Kuching i delstaten Sarawak på Borneo er emnet for en undersøgelse.

Brugen af byens parker i to større byer: hovedstaden Kuala Lumpur og den regionale hovedstad Kuching i delstaten Sarawak på Borneo er emnet for en undersøgelse.

Brug af malaysiske parker ligner brug af danske parker

Brugen af byens parker i Malaysia viser samme mønster som i europæiske lande, som fx Danmark. Folk angiver motivationer såsom ’at få frisk luft’, ’at opleve naturen’ og ’at opleve fred og ro’ som det vigtigste (se Tabel 1).

De fleste beboere er regelmæssige brugere af deres nærliggende park, og foretrækker at bruge denne frem for mere afsides grønne områder. Til forskel fra i Danmark er det mere almindeligt at tage til parken i bil, selv når man bor meget tæt på den. Dette skyldes formentlig den mere vanskelige adgang til fods, på cykel og med offentlig transport, samt det meget varme klima, der gør gang og cykling mindre behageligt.

Det varme og fugtige klima er formentlig også en del af forklaringen på, at den tidlige morgen og sene eftermiddag / tidlige aften er de mest populære tider at besøge parkerne. Midt på dagen er parkerne simpelthen for varme. Malaysiske parker er særdeles populære i løbet af weekenden - og mange malaysiere (indbyggere i Malaysia) foretrækker at aflægge parker besøg sammen med deres familie.

Svarende til, hvad studier i Europa har vist, vil malaysiere gerne se flere faciliteter i parken; især skraldespande, toiletter, vandrestier og ordentlig belysning (se tabellen). Sidstnævnte ønske er ikke overraskende; en placering nær ækvator betyder, at mørket sænker sig tidligt i Malaysia.

Forskelle mellem etniske grupper

Selv om hovedlinjerne for brug af parker og præferencer er ens for de forskellige etniske grupper i Malaysia, er der også vigtige forskelle, der skal anerkendes. Et eksempel vedrører tidspunktet for den foretrukne brug af parkerne. Malajere har en tendens til at undgå den sene eftermiddag. Dette kunne have relation til den malajsiske tro, hvor onde ånder strejfer omkring på den tid, men eftermiddagen er også tid for den muslimske bøn ’solat Maghrib ". Malaysiere af kinesisk afstamning har en klar præference for de tidlige morgener, hvor de for eksempel kan motionere og praktisere tai chi.

Alle grupperne bruger typisk parker sammen med familie og venner. Men inderne har en større præference for denne form for social brug end de andre grupper.

Legepladser har en høj placering hos indere, når de bliver spurgt om hvilke faciliteter, de foretrækker at se i parkerne, hvilket måske også afspejler det større fokus på det sociale hos indere.

Tabel 1. Liste over grunde til at besøge parken og faciliteter foretrukket af respondenter (alle etniske grupper) i procent (%)

Årsager til at besøge parkerne

%

Opprioriterede faciliteter

%

Få frisk luft

44,7

Affaldsspand (skraldespand)

75,8

Opleve naturen

38,7

Toiletter

73,5

Opleve fred og ro

36,4

Belysning

70,7

Tilbringe tid med familie eller venner

36,3

Gangstier

69,9

Komme i bedre humør

29,9

Motionsstier

65,9

Holde mig i fysisk form

26,9

Skilte

64,0

Komme væk fra det daglige pres

25,1

Bænke eller andre siddemuligheder

58,5

Tænke og reflektere

23,0

Legeplads

56,9

Se børn lege

16,1

Cykelruter

52,5

Mennesker med samme interesser

12,4

Drikkevand / vand køler

37,1

Lære om træer og buske

11,7

Informationscenter

35,5

Se nye og anderledes ting

11,0

Offentlige telefoner

34,6

Læse og studere

8,5

Overdækning med siddepladser og borde

26,2

Møde nye mennesker

6,1

Automat (drikkevarer / snacks)

23,3

Have et møde

6,0

Kiosk

21,0

Brug af parken som en genvej

4,7

Cafe

17,0

Obeservere folk

4,2

Restaurant

17,0

Sove

2,6

Grill

17,0

Til forskellene i foretrukne faciliteter mellem grupperne hører, at malajerne har den stærkeste præference for toiletfaciliteter i parkerne, mens kineserne har den højeste præference for forbedret belysning. Det højeste ønske om gangstier blev udtrykt af de forskellige indfødte grupper (primært i Kuching).

Erfaringer for det multikulturelle samfund

Europæiske lande, som fx Danmark, er gradvist blevet mere multikulturelle med en større andel af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande. Undersøgelsen fra Malaysia illustrerer, at det er vigtigt for parkplanlæggere og -forvaltere at være opmærksomme på forskelle i brug og præferencer hos mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Derfor bør kulturel baggrund tages i betragtning lige så vel som for eksempel alder, køn og indkomst ved planlægning af grønne områder.

Nogle af forskellene mellem indvandrere og deres efterkommeres brug af park og natur sammenholdt med andre dele af befolkningens brug af park og natur er beskrevet i en tidligere publikation (Konijnendijk & Jensen, 2004). Forskellene er relateret til for eksempel, mere socialt orienterede rekreative aktiviteter eller andre præferencer for natur.

Den her præsenterede undersøgelse giver ikke kun indsigt i betydningen og brugen af grønne områder i et tropisk industrialiseret land. Undersøgelsen giver også interessante perspektiver på den stadigt mere multikulturelle karakter af parkforvaltning.Videnblad nr.: 06.02-07
Forfattere: Nor Akmar Abdul Aziz og Cecil Konijnendijk

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt