Friluftsliv

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Tryg færdsel blandt store græsædende dyr 06.01-132 05-04-2024
Opmærksomhedspunkter ved udsætning af elg, bison og krondyr i naturnationalparker 06.01-131 05-12-2023
Udsætning af store græssende dyr i naturnationalparker med særligt fokus på kvæg og heste 06.01-130 29-11-2023
Befolkningens syn på naturnationalparker 06.01-128 02-11-2023
Befolkningens syn på udsætning af større græssende dyr i naturnationalparker 06.01-129 02-11-2023
Mobile tællere er et godt supplement til beregning af totalbesøg 06.01-127 22-04-2022
Barrierer for adgang: Temaer til videre overvejelse 06.01-125 10-09-2020
Har offentligheden adgang til private bade- og bådebroer? 06.01-126 10-09-2020
Barrierer for adgang til kysten mest udbredt i sommerhusområder 06.01-124 04-05-2020
Hver femte barriere for adgang til naturen er et skræmmeskilt 06.01-123 30-04-2020
Risiko for konflikter ved mødet mellem besøgende og store græssende dyr 06.01-121 19-03-2020
Naturpleje med græssende dyr og friluftsliv – en række opmærksomhedspunkter 06.01-122 19-03-2020
Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz 06.01.120 25-09-2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 28-06-2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 24-05-2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 24-05-2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 23-05-2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 19-03-2019
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 04-12-2018
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 04-12-2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 04-12-2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 10-10-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 18-06-2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 14-06-2018
På cykel i naturen 06.01-101 14-06-2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 14-06-2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 14-06-2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 14-06-2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 14-06-2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 14-06-2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 14-06-2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 14-06-2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 14-06-2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 14-06-2018
Til fods i naturen 06.01-97 14-06-2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 14-06-2018
Med hund i naturen 06.01-99 14-06-2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 07-05-2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 07-05-2018
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 31-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 30-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 25-04-2016
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 10-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 18-11-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 30-04-2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 20-02-2014
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 22-03-2013
Anvendelse af indgange og stinet i et skovområde 06.01-79 22-03-2013
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 23-10-2012
Færdsel langs danske vandløb IV 06.01-77 23-10-2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 05-09-2012
Færdsel langs danske vandløb III 06.01-75 05-09-2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 08-06-2012
Færdsel langs danske vandløb I 06.01-62 11-04-2012
Færdsel langs danske vandløb II 06.01-63 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 11-04-2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 23-01-2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 23-01-2012
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 11-10-2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 20-09-2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 25-08-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 14-06-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 09-05-2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 08-04-2011
Slitage af skovbunden I 06.01-54 07-03-2011
Slitage af skovbunden II 06.01-55 07-03-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 06.01-53 07-02-2011
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 31-08-2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 31-08-2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 28-06-2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 28-06-2010
Holdning til adgangsregulering (2) 06.01-49 29-04-2010
Holdning til adgangsregulering (3) 06.01-50 29-04-2010
Ældres friluftsliv og sundhed 06.03-01 29-04-2010
Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer 06.03-02 29-04-2010
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 05-05-2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 01-01-2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 01-01-2009
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 01-12-2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 01-12-2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 01-12-2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 01-10-2008
Friluftslivets effekter på naturen I 06.01-30 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen II 06.01-31 01-09-2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 01-09-2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 01-09-2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) – Er andre besøgende et problem? 06.01-34 01-08-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 01-05-2008
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 01-10-2006
Brug af byens parker 06.01-23 01-10-2006
Park eller skov? 06.01-21 01-05-2006
Skovopfattelse 06.01-24 01-04-2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 01-04-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 01-03-2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 01-02-2006
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 01-08-2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 01-05-2005
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 01-11-2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 01-09-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 01-08-2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 01-03-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 01-03-2004
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 01-10-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 01-10-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 01-10-2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 01-02-2003
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 01-08-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 01-06-2002
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 01-07-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 01-02-2001
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 01-06-2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 01-06-2000