Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 06.10-01 Emne: Diverse

Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet

Om sommeren oplever mange lokalsamfund en stigning i antallet af personer som følge af overnattende turister og éndagsbesøgende. I nogle lokalsamfund udgør de faste beboere i sommerperioden kun en mindre del af "sommerbefolkningen" i området. Turisterne bringer liv, aktiviteter og øget omsætning samt service i form af butikker, længere åbningstider, posthus osv. til lokalsamfundene. Men turismen medfører også en række gener fra øget trafik, parkeringsproblemer, affald, støj, slid på naturen, forstyrrelse af dyrelivet, trængsel og lign. Men hvordan takler de lokale beboere disse sæsonprægede forandringer i deres lokalområde? Bliver de blot mere og mere irriterede over generne, eller prøver de at finde måder, hvorpå de kan tilpasse deres dagligdag, så de undgår de værste gener? Er det alle beboere, der forsøger at tilpasse sig til turismen? Og hvad sker der med tilpasningerne, når mængden af turister og dermed generne fra turismen øges?

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.10-01
Forfatter: Berit Kaae