Dato: 01-07-2001 | Videnblad nr. 06.01-04 Emne: Friluftsliv

Barrierer for børns brug af byens grønne områder

Faktorer som afstanden til grønne områder, alderen, vurderingen af lokalområdet mht. egnethed og tryghed påvirker besøgshyppigheden blandt børn i byernes grønne områder. Dertil kommer barrierer som dårligt vejr, mangel på tid og ingen at følges med.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-04
Forfatter: Stine Holm