Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 06.01-05 Emne: Friluftsliv

Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv

I 1997 startede Aalborg Kommune Drastrupprojektet: et demonstrationsprojekt om »bæredygtig arealanvendelse i et grundvandsområde « under EU's LIFE program. I projektet har man de seneste år omlagt tidligere landbrugsarealer i Drastrupområdet sydvest for Aalborg til en mere bæredygtig arealanvendelse i form af skov og ekstensive græsningsarealer hvor brugen af gødning og sprøjtemidler er stoppet. Dette Videnblad ser på hvilke rekreative tiltag man har overvejet i forbindelse med omlægningen af arealanvendelsen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-05
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Karin Hansen