Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 06.01-06 Emne: Friluftsliv

Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove

En væsentlig motivation for det statslige ønske om at udvide det eksisterende skovareal er hensynet til friluftslivet. Videnbladet præsenterer en GIS-baseret metode til vurdering af den potentielle rekreative effekt af de eventuelle fremtidige skovrejsningsområder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-06
Forfatter: Hans Skov Petersen