Dato: 01-02-2003 | Videnblad nr. 06.01-07 Emne: Friluftsliv

Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen?

Naturoplevelser kan forringes af mængden af besøgende. Brugerundersøgelser kan belyse dette – også når det gælder kanosejlads. I forbindelse med en undersøgelse blandt kanosejlere i sommeren 1999 blev disse bl.a. spurgt om deres tilfredshed med turen og deres syn på det at møde andre gæster på turen på Gudenåen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-07
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen