Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 06.01-10 Emne: Friluftsliv

Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget

Knap 10.000 tællinger på mere end 2.000 lokaliteter har givet mulighed for at justere den hidtidige opfattelse af, hvor mange besøg de danske skove (og andre naturområder) modtager på årsbasis. Danmarks skove skønnes nu – som minimum – at modtage i alt ca. 75 millioner besøg af den voksne danske befolkning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-10
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen