Dato: 01-03-2004 | Videnblad nr. 06.01-11 Emne: Friluftsliv

Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne

Publikumstællinger i de samme 301 skovområder i 1977 og 1997 har givet mulighed for at bedømme udviklingen i omfanget af publikumsbesøg. For de fleste skove ses en tendens til øget antal besøg, men der er vigtige geografiske forskelle.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-11
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen