Dato: 01-02-2006 | Videnblad nr. 06.01-19 Emne: Friluftsliv

Natursyn og friluftsliv på Vestamager

Bynære landskaber kan virke afstressende og give brugerne mange betydningsfulde oplevelser, også selvom landskaberne er plejede og menneskeskabte. For at kunne tilbyde relevante oplevelser og til fremme af borgerinddragelse i forvaltningen, er der brug for viden om brugernes natursyn og deres opfattelser af de bynære områder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-19
Forfattere: Niels Ole Præstbro og Jette Hansen-Møller