Dato: 01-10-2006 | Videnblad nr. 06.01-23 Emne: Friluftsliv

Brug af byens parker

Tællinger og interviews kan med professionel hjælp være med til at give mere viden om byens parker, hvad angår besøgstal, brugerønsker og aktiviteter. Metoderne er udviklet af Skov & Landskab og kan anvendes til at kvalificere og optimere den kommunale parkdrift. Resultaterne er et væsentligt bidrag til den grønne forvaltnings udviklings- og driftsplanlægning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-23
Forfattere: Susanne Guldager og Frank Søndergaard Jensen