Dato: 10-12-2013 | Videnblad nr. 06.00-06 Emne: Generelt

Byhøst - en almennyttig forening

’Byhøst’ blev til i oktober 2011 henover et frokostbord i et kontorfællesskab på Islands Brygge. Initiativtagerne tæller en broget skare af sociale entreprenører, kaospiloter og kommunikatører. Ideen var at skabe en online guide, hvor uvidende brugere, som dem selv, kunne dele og finde steder i det offentlige rum, hvor der gror spiselige planter.

Byhøst ønsker at fungere som en platform for et brugerdrevet fællesskab, hvor aktører inden for vild-mad kan finde inspiration samt dele tips, opskrifter, events, sanketure m.m.

Byhøst ønsker at fungere som en platform for et brugerdrevet fællesskab, hvor aktører inden for vild-mad kan finde inspiration samt dele tips, opskrifter, events, sanketure m.m.

Nedenfor giver en af Byhøst´s initiativtagere en introduktion til foreningen. Hen over vinter, forår og sommer arbejdede stifterne frivilligt på at udvikle projektet, og i juni 2012 stiftedes en almennyttig forening. Foreningen forestår driften af Byhøst i form af et sekretariat sammen med et voksende antal tilknyttede frivillige og projektansatte. Foreningens formål er at informere, inspirere og gøre det let for borgere i byen at plukke og spise det vildtvoksende frugt og grønt, som byen kan tilbyde. I dag er Byhøst.dk en online tjeneste med et digitalt kort over det spiselige grønne, der kan findes i det offentlige rum.

Foreningen Byhøst arrangerer guidede sanketure, vild-mad festival og vild-mad-måltidsoplevelser, som alle giver byboere mulighed for at opleve og blive klogere på den spiselige natur. Ud over det arbejder Byhøst på at skabe et både off- og online fællesskab omkring det at høste, selvom man bor i byen. Byhøst er sammen med sine brugere i gang med at kortlægge Danmarks vilde spiselige natur på deres online kort (Byhøst.dk). Siden har Byhøst også været med til at opstarte og sidder med i koordinationsgruppen bag Vild Mad Netværk - et aktør-netværk, der beskæftiger sig med den vilde spiselige natur. Opstarten af Vild Mad Netværk var støttet af Øreferie. Et tre- årigt projekt finansieret af Interreg IVA med ni medvirkende partnere fra Danmark og Sverige.

Men hvorfor byhøste?

Alle ved, at der vokser æble- og blommetræer rundt omkring i byen, men det viser sig, at der rent faktisk gror meget mere spiseligt i byen. Især på urtefronten bidrager byens parker og grønne områder med løgkarse, ramsløg, vild kørvel, almindelig havesyre og meget mere. Og det er ofte det, der overrasker Byhøsts brugere. Den bynatur, de cykler forbi hver dag, rummer i virkeligheden mange af de samme urter, som det ny nordiske køkken og restauranter som Noma har sat på tallerkenen. Rigdommen af nye og ukendte smage og råvarer er ofte det incitament, som driver Byhøsts brugere til at komme ud og høste. Men det viser sig også at det kan være rigtig sundt, at spise det der gror vildt. Ofte fordi ernæringsværdien er god, og fordi der i mange af de vilde afgrøder er stoffer, som vi ellers ikke får meget af. Eksempelvis viser et forskningsprojekt fra 2004 lavet af Center for Genetics, Nutrition and Health i Washington DC, USA, at de vilde urter har meget højere indhold af antioxidanter, C og E vitaminer end mange dyrkede råvarer. Og så er høstturen en mulighed for at få anderledes sociale naturoplevelser midt inde i byen.

Men byen er jo forurenet!

Byens forurening af både jord og luft har indtil videre været den største barriere for mange mulige byhøstere. Og dele af den offentlige udmelding omkring brugen af det, der gror i byerne, henviser til et ´forsigtighedsprincip´, der hedder ’hvis du er tvivl, så lad være’. Men det forsøger Byhøst at nuancere ved at trække på ny forskning. Både internationalt og her hjemme viser forskningsprojekter at forureningen måske ikke er så stort et problem som først antaget. Jakob Magid, lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Plante- og Jordvidenskab, Københavns Universitet, har netop forsket i forurening i de urbane landbrug. Hans forskning viser, at meget af den forurening, som vi frygter vil kunne ødelægge vores afgrøder, ikke optages i betydelig grad i planterne. Jordforureningen i form af eksempelvis tungmetaller viser sig således ikke at overføres i særlig høj grad fra jord til plante, og ikke i en grad som når over de anbefalede grænseværdier for menneskeligt indtag.

Luftforureningen skal tages seriøst, men kan i meget høj grad skylles bort. Når det kommer til "forureningen" fra dyr og mennesker, skal man selvfølgelig tænke sig godt om, hvor man plukker, men også det kan vaskes bort. Når man sætter forureningen af den vilde mad i lyset af den øvrige forurening byboere udsætter sig for, når de går og cykler i byen, mener Byhøst ikke, at det vilde udgør en overvældende risiko. Og selvom man høster en del, er det jo kun en lille procentdel af en persons samlede fødevareindtag, der kommer fra det vilde.

Fødevareforbrug og en bæredygtig by

Byhøst arbejder med at provokere den forbrugeradfærd, man ser i byerne, ved at sætte fokus på ’det vilde’. En af de store udfordringer for den bæredygtige by er nemlig madspild og overforbrug - en forbrugeradfærd som den nuværende infrastruktur omkring fødevarer og forbrug er med til at understøtte. For de fleste mennesker er naturen noget man går en tur i, et sted til picnic og til nød et sted, hvor man finder pynt til hjemmet. Råvarer er noget man henter indpakket i køledisken. Udviklingen af moderne forbrugsmønstre og logistikken omkring fødevarer har medført, at der er blevet langt fra jord til bord. Der er langt mellem råvarer og forbruger både i praksis, men også i overført forstand. Rent mentalt er der nemlig langt til råvarernes oprindelse, og den proces der ligger bag, når man står nede i supermarkedet. Og derfor kan det også være svært at sætte pris på den enkelte porre eller agurk. Det kan bidrage til madspild, overforbrug og manglende madglæde.

Der sker noget nyt

En af de store udfordringer, når det kommer til at få forbrugere til at droppe det købte æble bare en gang imellem er, at høst af vilde afgrøder ikke er en del af et ’naturligt forbrug’ for de fleste byboere. Det er de færreste, der ved, hvad de kan bruge og hvordan. Mange byboere oplever nemlig, at det er både svært og besværligt at bruge den spiselige natur, der omgiver dem. Både fordi bynaturen opleves som ’uren natur’, men også fordi vi som byboere oftest ikke er opdraget til at kende den rigdom af råvarer, som findes i Danmark. Mange byboere, der rent faktisk gerne vil spise af det vilde, mangler simpelthen viden og inspiration til at kaste sig ud i at samle. Og det er derfor Byhøst.dk er sat i verdenen.

Byhøst har modtaget midler fra "Puljen for Grønne Ildsjæle", til at udvikle en mobil app.

Byhøst har modtaget midler fra "Puljen for Grønne Ildsjæle", til at udvikle en mobil app.

Byhøst er dannet for at informere og inspirere byboerne til at komme ud i deres natur. Det handler om at hjælpe med at bygge bro mellem menneske og natur. Byhøst mener nemlig selv at byhøst-oplevelsen skærper en fælles bevidsthed om bæredygtigt fødevareforbrug, miljøhensyn og ressourceforbrug. Samtidig med at oplevelsen skaber en tættere relation til den lokale natur.

Men Byhøst er også en del af en større bevægelse af foreninger og organisationer, som dyrker forsyning og produktion i byen med fx urbant landbrug, byhaver og baggårdshøns. Byboerne begynder i stadig højere grad at interessere sig for råvarer, og hvor de kommer fra. Det urbane landbrug og det at dyrke råvarer i byen har længe været i fokus, men rundt omkring i byens grønne mellemrum findes ressourcer i form af spiselige vilde afgrøder: urter, bær, frugter og svampe. Og når man selv har prøvet at plukke en pose æbler, så forstår man måske lidt bedre værdien og kvaliteten af æbler generelt.

Byhøst i fremtiden

I år har Byhøst netop modtaget midler fra "Puljen for Grønne Ildsjæle", bl.a. til at udvikle en mobil app som skal blive et nyt mobilt værktøj, der gør de vilde ressourcer tilgængelige ude i bynaturen. Konkret er en app tænkt som en social mobilplatform, der fungerer som ‘høstredskab’ , hvorfra man kan finde og dele steder med vilde afgrøder i det offentlige rum. Og dét når man står ude i naturen, hvilket er afgørende for den værdi, Byhøst gerne vil give brugeren.

Samtidig skal der udvikles en ny hjemmeside. En onlineplatform, der fungerer som lettilgængelig almanak og ’urtevejleder’ og giver svar på ’hvad, hvor, hvornår, hvordan og til hvad’ når det gælder høst af vilde råvarer. Og på den måde gøres vild-mad-høst tilgængelig for den enkelte. Samtidig ønsker Byhøst at blive ved med at fungere som en platform, der er ’hjem’ og ’koblingsboks’ for et allerede voksende brugerdrevet fællesskab, hvor borgere og aktører inden for vild-mad og bæredygtig lokalproduktion kan finde inspiration samt dele tips, opskrifter, events, sanketure m.m.Videnblad nr.: 06.00-06
Forfatter: Mikkel-Lau Mikkelsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt