Dato: 01-06-2004 | Videnblad nr. 06.00-03 Emne: Generelt

Regionale strategier for friluftsliv og turisme

I en del af amterne er indsatsen for friluftsliv og turisme baseret på regionale strategier, der er tilvejebragt i samarbejde mellem amterne og andre interessenter. Strategierne omfatter politiske mål for den langsigtede udvikling og taktikker for, hvordan disse skal opnås. En ny undersøgelse gennemført ved Skov & Landskab har samlet erfaringer inden for området.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-03
Forfattere: Vibeke Nellemann, Berit Kaae og Pernille Kernel