Dato: 01-06-2004 | Videnblad nr. 06.00-04 Emne: Generelt

Friluftsliv og turisme

Samarbejde omkring planlægning og forvaltning for friluftsliv og turisme kan tilføre amterne nye ressourcer, bidrage til at skabe en helhedsorienteret planlægning og styrke realiseringen af konkrete projekter. I dette Videnblad belyses amternes samarbejde med forskellige parter, samt hvilke fordele og problemer amterne oplever.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-04
Forfattere: Pernille Kernel, Berit Kaae og Vibeke Nellemann