Dato: 01-06-2004 | Videnblad nr. 06.00-04 Emne: Generelt

Friluftsliv og turisme – Samarbejde

Samarbejde omkring planlægning og forvaltning for friluftsliv og turisme kan tilføre amterne nye ressourcer, bidrage til at skabe en helhedsorienteret planlægning og styrke realiseringen af konkrete projekter. I dette Videnblad belyses amternes samarbejde med forskellige parter, samt hvilke fordele og problemer amterne oplever.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-04
Forfattere: Pernille Kernel, Berit Kaae og Vibeke Nellemann