Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter – Københavns Universitet

Dato: 05-05-2009 | Videnblad nr. 06.01-44 Emne: Friluftsliv og turisme

Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter

Fugle, der yngler i levende hegn, kan være følsomme over for færdsel langs hegnene. Denne undersøgelse viser, at musvitter fodrer deres unger mindre, når mennesker opholder sig tæt ved reden.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.