Dato: 01-10-2005 | Videnblad nr. 08.19-01 Emne: Diverse

Tilgængelighed for alle

Love, standarder og mærkeordninger

Love, standarder og mærkeordninger inden for tilgængelighed er redskaber til sikring af adgang for alle til samfundets institutioner og muligheder. Nye regler og anvisninger sigter mod at forbedre forholdene for forskellige handicapgrupper og for midlertidigt bevægelseshæmmede.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.19-01
Forfatter: Susanne Guldager