Offentlighed og kommunikation – Københavns Universitet

Offentlighed og kommunikation

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 juni 2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 april 2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 april 2017
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 september 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 september 2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 maj 2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 marts 2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 marts 2016
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 maj 2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 maj 2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 marts 2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 marts 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-03 januar 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-04 januar 2012
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-02 oktober 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-01 september 2011
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning I 08.01-13 juni 2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning II 08.01-14 juni 2008
Nationalparker i Danmark 08.01-11 juni 2006
Nationalparker i Danmark 08.01-12 juni 2006