Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 08.01-01 Emne: Offentlighed og kommunikation

Brugerråd i statsskovene

I 1995 blev der nedsat brugerråd på hvert af Danmarks 25 statsskovdistrikter. Formålet var at styrke de lokale brugeres indflydelse på skovenes drift og benyttelse. I 1998 gennemførtes en evaluering, som viste at dette formål kun delvist opfyldes. Brugerrådene har ingen beslutningsmyndighed og succesen afhænger derfor overvejende af den lokale skovriders engagement og interesse i at benytte brugerrådets rådgivende kompetence.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-01
Forfattere: Tove Enggrob Boon og Henrik Meilby