Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 08.01-03 Emne: Offentlighed og kommunikation

Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling

Borgerne i Græsted i Nordsjælland er inddraget i byudviklingsprojektet »Græsted Den gode By«. I dette Videnblad beskrives det konkrete forløb og de erfaringer der er gjort med brug af visuelle redskaber i borgerinddragelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-03
Forfattere: Rikke Munck og Signe Lautrup-Nielsen