Dato: 01-12-2002 | Videnblad nr. 08.01-06 Emne: Offentlighed og kommunikation

Checkliste for borgerinddragelse

Succesfuld borgerinddragelse afhænger af at den er vel planlagt. Formålet med processen skal være afklaret, og processen skal designes så den giver reel indflydelsesmulighed, adgang for alle berørte parter, tidlig involvering og har fælles aftalte mål og spilleregler. Der skal være en systematik til at give tilstrækkelig og rettidig information og til at håndtere de offentlige input så beslutningsprocessen bliver gennemsigtig, ligeværdig og balanceret.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-06
Forfatter: Tove Enggrob Boon