Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 08.01-07 Emne: Offentlighed og kommunikation

Demonstrationsskove fremmer dialogen

Skovenes rolle i forhold til byområder er under forandring. Demonstrationsskove kan være med til at holde skovbruget opdateret med samfundets behov og vise de muligheder skovene byder på, især hvis de placeres tæt på, hvor folk bor.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-07
Forfatter: Cecil Konijnendijk