Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 08.01-08 Emne: Offentlighed og kommunikation

Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver?

Mange ansatte i det offentlige er forpligtede til at informere borgerne om forskellige forhold, der regulerer borgernes adfærd. Det kan være oplysninger om gravearbejder, ekspropriationer, nye park- eller stianlæg osv. Fælles for alle disse lovpligtige informationsindsatser er, at stort set ingen ved, om de nu også opfylder lovens krav, eller om de blot har været spild af det offentliges tid og penge. Det har været almindeligt at evaluere de store sundhedskampagner, men der foreligger på det nærmeste ingen offentligt tilgængelige evalueringer af dagligdags offentlig kommunikation.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-08
Forfatter: Karsten Pedersen