Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 08.01-10 Emne: Offentlighed og kommunikation

Samarbejde om byudvikling

Demokratisk set

Når borgere involveres som deltagere i byudviklingen, rejser det krav om demokratiske overvejelser. Artiklen ser tilbage på det helhedsorienterede byudviklingsprojekt »Græsted - den gode by« og vurderer det ud fra et demokratisk perspektiv.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-10
Forfatter: Jesper Rasch