Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 08.01-12 Emne: Offentlighed og kommunikation

Nationalparker i Danmark II

Nogle lokale synspunkter

I 2004-2006 har syv pilotområder væ ret genstand for en række under-søgelser forud for udpegningen af Danmarks første nationalpark. Her præsenteres nogle af hovedresulta-terne fra en undersøgelse af lokal-befolkningernes syn på, hvad for  -må let skal være med en national-park, og hvad deres betalingsvilje er for en nationalpark i netop deres område.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-12
Forfattere: Jette Bredahl Jacobsen og Bo Jellesmark Thorsen