Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 06.02-01 Emne: Formklipning og formhugning

Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran

Videnbladet beskriver terminologien for de forskellige plantedele på nordmannsgran. Formning af nordmansgranjuletræer betaler sig ofte, idet alvorlige fejl som manglende topskud, for stor bredde, eller for lidt fylde kan rettes og gøre usalgbare træer salgbare. I en serie Videnblade vil forskellige formningsmetoder blive gennemgået (nr. 6.2-2, 6.2-3 og 6.3-7 til 6.3-9)

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-01
Forfattere: Hanne N. Rasmussen og Frans Theilby