Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 06.02-02 Emne: Formklipning og formhugning

Formning af nordmannsgran 1

Reparationskliping og bund/stabklipning

Hvis man overvejer at arbejde med formning i en kultur bestemt til juletræer, skal man først sikre sig, at kulturen er af en sådan standard, og at de klimatiske forhold er så tilfredsstillende, at der kan forventes et økonomisk afkast af den tid, der investeres. Eksempelvis kan en til dels frostudsat kultur rettes meget op ved rigtig formning. Men hvis kulturen, grundet de klimatiske forhold sammen med en tidligt udspringende proveniens, med få års mellemrum får frostskader, kan det vise sig håbløst med formning i kulturen. Generelt kan det dog siges, at langt de fleste kulturer egner sig til formningsmæssige indgreb. Der anvendes i dag forskellige formningsmetoder afhængig af, hvilken træart der arbejdes med - og også forskellige teknikker inden for samme træart.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-02
Forfatter: Henrik Lüneborg-Nielsen