Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 06.13-02 Emne: Pleje sideklipsproduktion

Nobilis klippeforsøg 2

Klippede mængder

I dette Videnblad redegøres for klippeudbyttet af de rå mængder salgbart grønt i Skov & Landskabs tre klippeforsøg på Bækkeskov Gods Skovbrug, Frijsenborg Skovbrug og Klosterheden Statsskovdistrikt. Forsøget er med udgangen af 2002 indstillet, og denne opgørelse er dermed en status for produktionen i forsøget.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.13-02
Forfatter: Finn Vanmann Jørgensen