Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 06.13-03 Emne: Pleje sideklipsproduktion

Nobilis klippeforsøg 3

Grenudvikling

Nærværende Videnblad præsenterer resultaterne af klippemetodens indflydelse på grenudvikling.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.13-03
Forfattere: Finn Vanmann Jørgensen, Hanne N. Rasmussen og Christian Nørgård Nielsen