Dato: 28-04-2011 | Videnblad nr. 08.07-02 Emne: Vildtvoksende urter

Inviter naturen ind i have og park

Omtrent 70 % af de planter vi dyrker til vore haver stammer oprindeligt fra andre lande – størstedelen fra sydligere himmelstrøg. Men hvorfor egentlig ikke sætte mere fokus på brugen af vores hjemmehørende danske stauder? Ved at plante vildtvoksende danske urter i haver og parker bliver der mulighed for at opleve naturens planter i hverdagen, året rundt.

Naturen er ikke kun reserveret weekender og ferier; børn og voksne bliver mere fortrolige med vore planter og dyr. Enkelhed, simpelhed og naturlighed er linjen i den moderne livsstil. De fleste danske urter opfylder disse kriterier til fulde og fortjener en plads i de danske planteskoler – de vil bringe et frisk pust til det eksisterende staudesortiment.

Gennem to sæsoner er en række flerårige danske urter prøvedyrket på friland ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Dunet Vejbred (Plantago media) egner sig til dyrkning i mindre potter i planteskolen. I privathaven er planten et fint indslag i græs og steppebedet og som krukkeplante. Foto: Anne Mette Dahl Jensen Strand-Vejbred (Plantago maritima) er egnet til dyrkning i 10-12 cm potter. I private haver er planten velegnet til ammenplantning med andre tørketolerante planter. Foto: Anne Mette Dahl Jensen Nælde-Klokke (Campanula trachelium) er et smukt indslag i staudebedet eller som solitær staude. Foto: Anne Mette Dahl Jensen
Dunet Vejbred (Plantago media) egner sig til dyrkning i mindre potter i planteskolen. I privathaven er planten et fint indslag i græs og steppebedet og som krukkeplante. Foto: Anne Mette Dahl Jensen Strand-Vejbred (Plantago maritima) er egnet til dyrkning i 10-12 cm potter. I private haver er planten velegnet til ammenplantning med andre tørketolerante planter. Foto: Anne Mette Dahl Jensen Nælde-Klokke (Campanula trachelium) er et smukt indslag i staudebedet eller som solitær staude. Foto: Anne Mette Dahl Jensen

Eng-Salvie

Salvia pratensis forekommer kun få steder i den danske natur, hvor den bliver indtil 80 cm høj. De afprøvede planter blev sået i det tidlige forår og dannede det første år en kraftig dekorativ bladroset, hvorefter planterne blomstrede rigt med klart blå blomster den følgende sommer. Ved at knibe planten en enkelt gang i maj måned er der i 3 L potter opnået velforgrenede eksemplarer på 40-50 cm med blomstring omkring Skt. Hans.

Hvis blomsterstænglerne klippes af efter blomstring udvikles igen en kraftig, smuk bladroset. Planten remonterer tilsyneladende ikke. Alternativt kan man lade blomsterstandende stå tilbage vinteren over som smukke vinterstandere. Eng-Salvie er et fint indslag i staudebedet og udvikles meget smukt i havens blomstereng.

Bakke-Nellike

Dianthus deltoides vokser på tørre overdrev og skrænter i Danmark. Den er 10-20 cm høj, og egner sig således godt som bunddækkeplante og lav staude i et solrigt bed. Planten blomstrer andet år efter såning. De bladbærende stængler har en krybende og kompakt vækstform der giver en smuk pudeformet vækst med god bunddækkende effekt. Planten har et meget fint, græsgrønt løv og står helt grøn langt ind i vinteren.

Bakke-Nellike blomstrer fra juni til august måned. Kronbladene har en intens rødlig farve med en mørkere bordeaux rød ring ved basis. Planten egner sig fint til dyrkning i både 10 og 12 cm potter samt til oppotning i 3 L potter.

Nælde-Klokke

Campanula trachelium vokser i lysåbne skovpartier i Danmark. Trods plantens lidt afskrækkende navn er den et meget smukt indslag i staudebedet eller som solitær staude. Planten forgrener sig villigt fra basis. Den er meget blomsterrig med himmelblå relativt store klokkeformede blomster. Det første år danner planten en roset af hjerteformede blade, og det følgende år dannes blomsterstænglerne, der bliver 50-70 cm høje. Planten blomstrer i juli-august måned.

Danske Vejbred

Vejbred har uanselige små blomster i et aks og forekommer hyppigt på tørre sandede jorde. To hjemmehørende vejbred-arter, Dunet Vejbred og Strand-Vejbred, er imidlertid meget smukke, og vil ved deres enkle former og sarte, afdæmpede farver kunne indtage en hidtil uudnyttet plads i vores staudesortiment. Begge arter er nemme at fremavle fra frø.

Dunet Vejbred

Plantago media har, små, sart lyserøde blomster i et aks og fint dunede, sølvgrå rosetblade. I den danske natur findes planten navnlig på tørre, sandede skrænter og enge i de østlige egne samt langs Limfjorden, og er i øvrigt relativ sjælden. Det er en rigt blomstrende plante, der blomstrer på flere 30 cm høje aks, næsten uafbrudt fra maj til august/september. Rosetbladene er også meget dekorative i form og farve. Alt i alt en meget smuk art, der fortjener mere opmærksomhed.

De prøvedyrkede planter blev sået i det tidlige forår og blomstrede allerede den første sommer. Blomstringen andet år er imidlertid væsentligt kraftigere. Afklipning af aksene efter blomstring resulterer i en kraftig blomstring igen allerede inden for to uger. Dette indgreb kan gøres gentagne gange sommeren igennem.

Dunet Vejbred egner sig til dyrkning i mindre potter i planteskolen, men særligt oppotning i 3 L potter har vist sig at give kraftige og velproportionerede planter. I privathaven er planten et fint indslag i græs og steppebedet eller som krukkeplante på terrassen.

Strand-Vejbred

Plantago maritima er hjemmehørende på strandengene, hvor den bliver indtil 30 cm høj. Planten har lange, lancetformede relativt kødede blade. De gullige blomsterstande fremkommer fra juli til september, og planten remonterer villigt ved afklipning af de visne aks.

Ved såning i foråret blomstrer planterne efter 4-5 måneder. Planten er egnet til dyrkning i 10-12 cm potter, men er måske for spinkel til dyrkning i større potter i planteskolen. I den private have er planten velegnet til sammenplantning med andre tørketolerante planter i krukker samt til steppe- og græsbedet.

Biotoper i haven

De fem ovennævnte arter er alle tørketolerante, og kan plantes sammen i et tørt og sol-eksponeret bed. Her vil de blomstre det meste af sommeren igennem og berige haven eller parken med et enkelt og naturalistisk udtryk. Ved prøvedyrkningen har planterne vist sig fuldt hårdføre ved overvintring på friland i ubeskyttede potter.

Som et alternativ til det tørketolerante bed kan man i et skyggefuldt hjørne i haven udplante skovbundsplanter, eller hvorfor ikke forsøge at lave et mosebed med hjemmehørende danske urter? På et soleksponeret sted i haven kan man nedgrave et kar, som man fylder op med grov ikke-kalket spagnum og vander godt til, helst med opsamlet regnvand. I dette fugtige, sure miljø kan man fx plante den meget smukke Benbræk, Kragefod, Tranebær, Kæruld, Soldug og Sphagnum-arter. Dette lavtvoksende habitatsbed er egnet til haver i alle størrelser og står med afdæmpede og smukke blad- og blomsterfarver en stor del af året.

Bjarne Larsen, stud. hort. og Marian
Ørgaard, lektor, cand. hort., Faggruppe Botanik, Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns UniversitetVidenblad nr.: 08.07-02
Forfattere: Bjarne Larsen og Marian Ørgaard

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt