Dato: 01-10-1999 | Videnblad nr. 05.06-24 Emne: Græs

Differentieret pleje af boldbaner

Ukrudtet er det største problem i den pesticidfri græspleje, og bekæmpelsen kræver mange ressourcer. Derfor kan man med fordel prioritere indsatsen ved at inddele sine boldbaner i forskellige plejeniveauer. For eksempel kræver skolebaner ikke den samme indsats som opvisningsbaner. En sådan prioritering kan være med til at holde omkostningerne nede.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 05.06-24
Forfatter: Jørgen Fischer