Solitærtræer og alleer

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Grenkapning er ikke beskæring 05.01-28 15-03-2022
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 25-09-2019
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 19-12-2016
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 23-04-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 23-04-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 23-04-2015
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 26-05-2014
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 20-01-2012
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 18-06-2011
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 18-06-2010
Principper for opbinding af træer 05.01-18 22-12-2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 22-12-2008
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 01-02-2007
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 01-10-2005
Værdisætning af træer 05.01-14 01-12-2003
Arbejde i træer 05.01-13 01-05-2002
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 01-11-2001
Beskæring af træer 05.01-11 01-10-2000
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 01-12-1999
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 01-06-1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 01-06-1997
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 01-05-1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 01-05-1996