Beskyttelse mod skader fra salt og næringsstof-ubalance

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Effekten af tømidler på biodiversitet i jord 05.23-13 18-08-2021
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 10-10-2018
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 29-02-2012
Hundeurin og byens planter 05.23-10 20-05-2009
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 01-12-2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 01-12-2000
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 01-04-1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 01-04-1999
Salt og saltspredning 05.23-03 01-02-1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 01-02-1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 01-02-1999
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 01-03-1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 01-03-1997