Græs

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 28-08-2017
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 22-11-2011
Græsklipperobotter på kirkegården 05.06-46 29-03-2011
Græsklipperobotter på golfbaner 05.06-47 29-03-2011
Får - et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af ukrudt på golfbanen 05.06-44 29-09-2010
Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane 05.06-45 29-09-2010
Intensiv pleje af græs 05.06-09 01-09-2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 01-03-2007
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 01-12-2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 01-03-2005
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 01-10-2003
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 01-11-2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 01-11-2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 01-05-2002
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 01-05-2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 01-04-2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 01-04-2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 01-02-2001
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 01-09-2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 01-05-2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 01-03-2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 01-02-2000
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 01-12-1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 01-12-1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 01-10-1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 01-02-1999
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 01-12-1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 01-10-1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 01-09-1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 01-09-1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 01-08-1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 01-08-1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 01-04-1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 01-03-1998