Beskyttelse mod skader fra insekter

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Spindemøl – synlige men harmløse 05.28-19 09-02-2021
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 05.28-17 29-05-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 05.28-18 29-05-2020
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 02-04-2009
Skadedyr i kristtorn I 05.28-14 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn II 05.28-15 01-06-2008
Harlekinmariehønen 05.28-13 01-05-2008
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 01-11-2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 01-11-2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 01-06-2007
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 01-06-2006
Skadedyr på platan 05.28-08 01-02-2006
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 01-12-2005
Kastanie-minérmøl 05.28-06 01-05-2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 01-03-2004
Iberisk skovsnegl 05.28-05 01-09-2002
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 01-04-2001
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 01-08-1998