Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 05.06-26 Emne: Græs

Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner

FSL har målt næringsstofoptagelsen på 6 fodboldbaner over vækstsæsonen 1998, og resultaterne viser, at græsset typisk optager 58 kg N, 7 kg P og 31 kg K pr. hektar i løbet af en vækstsæson. Desuden understreger resultaterne, at det er vigtigt at tilføre gødning efter princippet "lidt, men tit", når man bruger lave gødningsmængder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-26
Forfatter: Jørgen Fischer