Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 05.06-35 Emne: Græs

Planlægning og budgettering af græspleje

Snævre økonomiske rammer stiller stadigt større krav til effektivisering og overblik. Derfor har Skov & Landskab (FSL) udarbejdet et edb-værktøj, der kan bruges til at planlægge og budgettere græspleje. Grundlaget er brugerens egne lokale enhedspriser og ønsket niveau for plejen. Det giver mere realistiske resultater end standardpriser og standardplejeplaner.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-35
Forfatter: Jørgen Fischer