Dato: 01-05-2002 | Videnblad nr. 05.06-36 Emne: Græs

Stære og stankelbenlarver - biologi

Stæren (Sturnus vulgaris L.) lever i vid udstrækning af stankelbenlarver. Stankelbenlarver æder rødder af græsplanter blandt andet på plænearealer. Det er derfor relevant at opfatte stæren som et bidrag til biologisk skadedyrbekæmpelse. Dette Videnblad omhandler stærens biologi set i forhold til visse skadedyrs biologi. Videnblad 5.6-37 handler om praktiske erfaringer med at opsætte stærekasser omkring græsarealer med henblik på skadedyrbekæmpelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-36
Forfatter: Hans Peter Ravn