Dato: 01-11-2002 | Videnblad nr. 05.06-40 Emne: Græs

Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner

Gennem tre år er otte forskellige plejebehandlinger afprøvet på fairways. Resultaterne viser blandt andet at strigling med langfingerharve samt vertikalskæring i kombination med højt kvælstofniveau fremmer græsset og hæmmer ukrudtet. Ingen af de afprøvede behandlinger er dog lige så effektive som en ukrudtssprøjtning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-40
Forfatter: Jørgen Fischer