Dato: 01-12-2005 | Videnblad nr. 05.06-42 Emne: Græs

Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs

Eftersåning med græsfrø i eksisterende plænegræs er en udbredt metode ved pleje af plænegræs. Forsøg med eftersåning med alm. rajgræs viser, at plænens artssammensætning påvirkes betydeligt, og at det kan være nødvendigt at efterså ad flere omgange for at opnå en jævn bestand af den introducerede græsart.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-42
Forfatter: Søren Ugilt Larsen