Dato: 01-12-2006 | Videnblad nr. 05.04-02 Emne: Hække og levende hegn

Potentialer i landskabshegn

De fleste nyplantede hegn er meget standardiserede og uden lokal tilpasning – nogle har lidt nedsættende kaldt danske hegn for grønne pølser i landskabet. »Pølsehegnet« har dog mange potentialer, og der bør rådgives mere nuanceret omkring hegnspleje f.eks. i forbindelse med en naturplan eller plantning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.04-02
Forfattere: Casper Lindemann og Knud Tybirk