Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 05.28-09 Emne: Beskyttelse mod skader fra insekter

Sortblå birkebladhveps

– afløvning af birketræer

Larver af den sortblå birkebladhveps kan give anledning til massive afløvninger af birketræer. Når en art optræder i så store mængder år efter år vil det ofte genere både ejere og brugere af områder med birketræer. Larverne forvolder dog en ret begrænset skade og erfaringer fra private grundejere viser desuden, at sprøjtning med insektmidler ikke har nogen effekt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.28-09
Forfatter: Jan Martin

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt