Dato: 01-03-2001 | Videnblad nr. 05.29-01 Emne: Beskyttelse mod skader fra pattedyr og fugle

Musegnav

Markmus og rødmus kan være et problem i beplantninger med træer og buske, fordi de gnaver i barken. Man kan forebygge problemet ved at fjerne græs og ukrudt omkring planterne. Bekæmpelse kan bl.a. ske ved at smøre stammerne med et middel, der holder musene på afstand.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.29-01
Forfattere: Hans Peter Ravn, Niclas Scott Bentsen og Frans Theilby