Dato: 01-02-2004 | Videnblad nr. 05.26-02 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Bekæmpelse af elmesyge

Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.26-02
Forfattere: Iben M. Thomsen, Palle Kristoffersen og Hans Peter Ravn