Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 05.26-14 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Egevisnesyge

- endnu ikke en trussel

Egevisnesyge findes ikke i Danmark. Den bør ikke forveksles med »oak decline«, som især plager Sydog Mellemeuropa eller med »Sudden Oak Death«, som er en ny sygdom i USA. Egevisnesyge må betragtes som den potentielt mest skadelige sygdom for eg overalt i såvel Danmark som Europa, hvilket berettiger stramme karantæneregler.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.26-14
Forfattere: Iben M. Thomsen og Fred A. Baker